Dobr rno, je ter 23.7.2024, 5:10. Dnes m svtek Libor, ztra Kristna.

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Pičín

2. Důvod a způsob založžení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisù a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvlᚹtním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Povinné informace

4. Kontakty

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
èp. 154
262 25

318 611 142 - Obecní úřad, pevná linka
737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta
724 929 208 - Bc. Lenka Procházková, pověřenec pro ochranu osobních údajù, lenka.prochazkova@volny.cz

E-mail:
obecpicin@picin.cz

Úřední hodiny
pondělí a středa:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30

ID datové schránky: xe2b49s

IČO: 00243035
Bankovní spojení: ÈS: 521709349/0800
Web: www.picin.cz
E-mail:
obecpicin@picin.cz

5. Případné platby lze poukázat

521709349/0800

6. IČ

00243035

7. Dokumenty

Úřední deska

Povinné informace

Ekonomika obce

Územní plán obce

Smlouvy

8. ŽŽádosti o informace, příjem žžádostí a ostatní podání

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
èp. 154
262 25

E-mail:
obecpicin@picin.cz

ID datové schránky: xe2b49s

9. Opravné prostředky

Povinné informace

10. Formuláře

Formuláře

11. Popisy postupů

Odkazy na návody na řeššení různých žživotních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řeššení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě žživelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležžité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

12. Předpisy

Vyhlᚹky obce

Nařízení a směrnice obce

Provozní řády obce

13. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požžadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemžž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

14. Usnesení nadřízeného orgánu o výšši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad při rozhodování o výšši úhrady rozhodne tak, že výšišiúhrady potvrdí, nebo snížíí ebo pøřkážež povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územnì samosprávným celkem v samostatné pùsobnosti.

15. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíøení poskytované informace nezbytná a je-li to ve veøejném zájmu.

Povinné informace

16. Výroèní zpráva podle zákona è. 106/1999 Sb.

Povinné informace

Dotazy, odpovìdi

Úøední deska

Warum ist das Goodman Online Casino so beliebt?

Goodman Online Casino ist ein Online-Casino, das seit 2018 in Betrieb ist. Es ist im Besitz und wird von einer Gruppe von erfahrenen Online-Gaming-Profis betrieben, die seit über 15 Jahren im Geschäft sind. Das Casino bietet eine breite Palette von Casino-Spielen und Slots, darunter die beliebten Slots wie Mega Moolah und die klassischen Tischspiele wie Roulette und Blackjack. Es hat auch einen Live-Casino-Bereich mit echten Dealern und ein Sportbuch mit einer großen Auswahl an Sportwetten-Märkten.

Goodman Online Casino hat einen guten Ruf unter den Online-Casino-Spielern. Es ist bekannt als eine zuverlässige und sichere Spieleseite mit einer großen Auswahl an Spielen, großzügigen Boni und Promotionen und einem ausgezeichneten Kundensupport. Das Casino ist von der Malta Gaming Authority und der UK Gambling Commission lizenziert und reguliert und hat einen sehr guten Ruf für Fairness und Sicherheit. Das Casino akzeptiert Spieler aus der ganzen Welt und bietet eine breite Palette von Währungen und Zahlungsmethoden. Die Website verfügt auch über ein sicheres Banksystem, das alle wichtigen Kredit- und Debitkarten unterstützt. Sie könnten hier nachsehen Rückzugstipps für Neueinsteiger. Goodman Online Casino hat eine große Auswahl an Casino-Spielen. Es gibt Spielautomaten, Tischspiele, Video-Poker, Live-Dealer-Spiele und Sportwetten. Die Website hat auch eine mobile Casino-App, die es Spielern ermöglicht, ihre Lieblingsspiele unterwegs zu spielen. Das Casino bietet eine Vielzahl von Boni und Promotionen, die den Spielern helfen können, ihre Gewinne zu erhöhen. Es gibt Willkommensbonusse, Boni ohne Einzahlung und Reload-Bonusse. Das Casino veranstaltet auch regelmäßig Turniere und bietet VIP-Belohnungen für treue Spieler. Der Kundensupport bei Goodman Online Casino ist ausgezeichnet. Das Team ist 24/7 über Live-Chat und E-Mail erreichbar. Das Supportpersonal ist freundlich und sachkundig und immer bereit, den Spielern bei allen Fragen oder Problemen zu helfen, die sie haben könnten.

'; } ?>
Kontakty
Obec

Obec Pin
Obecn ad Pin
Pin 154
262 25

IO: 00243035edn hodiny
pondl a steda:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Upednostujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

318 611 142 - Obec Pin, Obecn ad pevn linka,
E-mail: obecpicin@picin.cz
ID datov schrnky: xe2b49s
Bankovn spojen: S: 521709349/0800

737 489 877 - RNDr. Lenka Kupkov, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedich, mstostarosta

Virtuln prohldka
www.picin.cz
Obec Pin
Prvn doloka
Editace