Dobrý večer, je sobota 13.8.2022, 20:48. Dnes má svátek Klára, zítra Alena.
Detail

Noc kostelů v Pičíně

2022-06-13 17:32:40 | obec ©

Tradiční Noc kostelů, dnes už celosvětový svátek kostelů, se konala v pátek 10.6.2022 od 20:00 hodin i v kostele Narození Panny Marie v Pičíně. V celých Čechách se k akci přihlásilo 1729 kostelů. Někde byly kostely jen otevřené návštěvníkům, některé kostely si připravily pro návštěvníky zajímavý program.

Foto

Foto: obec ©

V Pičíně se letos akce zúčastnilo 70 návštěvníků. V programu vystoupil administrátor farnosti - otec Mgr. Mariusz Stanislaw Walczak, který je v naší farnosti od 1. 7. 2019. Řekl přítomným něco o sobě a pak hovořil o některých aspektech víry a také o farnosti. Vystoupení o sochách a Panně Marii si připravila Lenka Brettlová. Shrnula předchozí vyprávění, kdy se v minulých letech věnovala jednotlivým sochám, a jako vždy byla její přednáška poutavá plná zajímavých informací. Srovnala historické kontexty událostí a významných dat a letopočtů v Pičíně s významnými a známými daty a letopočty z historie naší země. Pan Petr Hrubý přednesl l. epištolu sv. Pavla Korintským, kapitolu 13: Bez lásky nejsem nic, kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů... Ve ztichlé atmosféře kostela jeho vystoupení návštěvníky zaujalo. Ing. Josef Bedřich hovořil o historii kostela a Pičína, navázal na předchozí vystoupení. Informoval pak návštěvníky o opravách, které v kostele provádí Spolek pro podporu kulturního dědictví v obci Pičín, kterého je předsedou a hlavní hybnou silou. Vzhled kostela a zachování toho krásného, co se v kostele Narození Panny Marie nachází, je především jeho zásluha. Řadu prací provádí sám nebo s pomocí členů své rodiny. Na všem se samozřejmě podílejí i občané, kteří spolku na opravy přispívají, což připomněla na závěr starostka. Nechyběla ani chvilka v přítmí se zapálenými svíčkami, kdy si mohl každý na chvilku rozjímat a vstřebat atmosféru. Na konci programu si návštěvníci mohli prohlédnout jako každý rok místa, kam se běžně nedostanou - sakristii, věž, hodiny a zvon. Velký zájem byl především o prohlídku zvonů, které v minulém roce prošly opravou a rekonstrukcí. Akce proběhla pod záštitou Obce Pičín. Návštěvníci svou účastí a zájmem potvrdili význam této Pičínské památky a dominanty.Autor: obec ©

Kontakty
Obec

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
Pičín 154
262 25

IČO: 00243035Úřední hodiny
pondělí a středa:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

318 611 142 - Obec Pičín, Obecní úřad pevná linka,
E-mail: obecpicin@picin.cz
ID datové schránky: xe2b49s
Bankovní spojení: ČS: 521709349/0800

737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta

Virtuální prohlídka
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.picin.cz
© Obec Pičín
Právní doložka
Editace