Dobrý večer, je sobota 13.8.2022, 20:55. Dnes má svátek Klára, zítra Alena.
Detail

Nejvyšší vyznamenání Sboru hasičů Čech, Moravy a Slezska obdržel člen SDH Pičín pan Ladislav Kokštein

2021-11-19 12:24:45 | obec ©

Při slavnostní ceremoniálu v Centru hasičského hnutí v renezančním zámku v Přibyslavi dne 12.11.2021 bylo předáno nejvyššího možné vyznamenání Sboru hasičů Čech, Moravy a Slezska, titul „Zasloužilý hasič“, členovi SDH Pičín, panu Ladislavu Kokšteinovi.

Foto

Foto: obec ©

Ocenění předávala náměstkyně starostky SH ČMS Dana Vilímková, náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon a čestný náměstek starosty SH ČMS a vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Josef Netík. Atmosféra předávání byla slavnostní a důstojná, podtrhovala význam udílených ocenění.
Každý hasič, navržený na ocenění nejprve usedl na čestné místo před účastníky ceremoniálu a byl přečten text o jeho práci a zásluhách, ke kterému poskytlo podklady domovské SDH a obec nebo obce, kde oceněný jako hasič působí nebo působil. Poté se každý vyznamenaný zapsal do pamětní knihy a bylo mu předáno ocenění. Zástupci SH ČMS oceněnému hasiči blahopřáli a k blahopřání se připojil i doprovod hasiče.
Vyznamenání Zasloužilý hasič se uděluje hasičům, kteří svoji celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Hasič musí zároveň splnit podmínku 35 let členství a dovršení 60 let věku. Titul uděluje výkonný výbor SH ČMS. Při předání titulu je vyznamenaný člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak.
Při slavnostním ceremoniálu dne 12.11.2021 byl titul udělen 44 zasloužilým hasičům z ústeckého, jihomoravského, jihočeského, libereckého, středočeského, královehradeckého, olomouckého kraje a kraje Vysočina, kteří byli schváleni na tento titul již v letech 2019 – 2021. V předchozích dnech se slavnostní ceremoniál konal také pro oceněné hasiče z dalších krajů.
Po skončení ceremoniálu následoval krátký program – prohlídka Hasičského muzea Přibyslav, kde je umístěna stálá výstava Historie požární ochrany - historická i současná hasičská technika, uniformy, hasičské přilby, dokumenty o vývoji hasičských spolků a o nejstarších způsobech hašení požárů.
Obec Pičín je hrdá na to, že člen SDH Pičín toto vyznamenání jako zasloužené ocenění dosavadní práce obdržel.
Ladislavu Kokšteinovi blahopřejeme!


Udělený diplom

Autor: obec ©

Kontakty
Obec

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
Pičín 154
262 25

IČO: 00243035Úřední hodiny
pondělí a středa:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

318 611 142 - Obec Pičín, Obecní úřad pevná linka,
E-mail: obecpicin@picin.cz
ID datové schránky: xe2b49s
Bankovní spojení: ČS: 521709349/0800

737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta

Virtuální prohlídka
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.picin.cz
© Obec Pičín
Právní doložka
Editace