Dobré odpoledne, je čtvrtek 4.6.2020, 17:32. Dnes má svátek Dalibor, zítra Dobroslav.
Detail

Doprava Příbramsko od 29.6.2019

2019-07-16 12:57:44 | obec ©

Od 29. června jezdí nové autobusové linky po trase Praha – Dobříš – Příbram.

Linka 392 pojede z Prahy, Smíchovského nádraží do Příbrami přes Dobříš, Rosovice, Bukovou u Příbrami, Pičín, Kotenčice, Suchodol a Občov. Výstupní i nástupní zastávka v Praze bude u všech autobusů přesunuta do terminálu Smíchovské nádraží, a to z toho důvodu, že veškeré autobusové linky PID z jižního směru od Strakonické ulice jsou nyní ukončeny na Smíchovském nádraží a dojde tak k jejich sloučení. Například cestující do Dobříše dnes mají již zaintegrovanou linku 317 ze Smíchovského nádraží, ale linky SID jezdí na Příbram z Knížecí. Díky integraci příbramských linek se přesunou na Smíchovské nádraží a dojde tak k uvolnění jedné nástupní hrany dnes používané městskými linkami DPP pro tyto nové příměstské linky PID na Příbram.
Co se týče obsluhy zastávky Dobříš, Větrník, tak v současné době je obsluha této zastávky zajištěna vybranými spoji několika linek, přičemž ostatní spoje jsou vedeny přímější trasou přes zastávku Dobříš, Žel. st. Vzhledem ke vzrůstající poptávce v zastávce Větrník a z důvodu zjednodušení linkového vedení a jízdních řádů je páteřní linka 395 vedena všemi spoji přes tuto zastávku a doplňková linka 392 přes zastávku Dobříš, Žel. st. V zastávce Větrník je tak nově zajištěn pravidelný interval po celý den a to včetně víkendů.
Páteřní autobusová linka 395 pojede celodenně, celotýdenně v trase Praha – Dobříš – Příbram (všechny spoje přes Dobříš, Větrník; interval 15 minut v ranní špičce, 20 minut po zbytek pracovního dne, 30 minut o víkendech a večer). V rámci města Příbram budou všechny spoje linek 393 a 395 vedeny oběma směry přes autobusové nádraží (zastávky v ul. Čsl. Armády), pro oblast Milínské bude zřízena zastávka Hořejší obora v docházkové vzdálenosti.
Hlavní výhodou linek Pražské integrované dopravy jsou nižší ceny jízdenek. Řada lidí zaplatí za svou cestu méně peněz než teď. Jízdenky, které si koupíte u řidiče, jsou přestupní, můžete tak přestoupit na další autobusy, na vlak nebo na MHD v Praze. Jedna jízdenka na příměstský autobus a metro nebo tramvaj je vždy levnější než dvě samostatné.
Další potřebné informace k cenám, předplatním kuponům i k vyhledávání spojení najdete na webových stránkách Pražské integrované dopravy www.pid.cz
Nahrazení linky D99 linkou 317 (pro obce Dlouhá Lhota a Obořiště)
Z toho důvodu, aby byla trasa rychlíkové linky 395 Praha – Příbram jednotná a interval pravidelný, jsou vedeny všechny spoje po trase po dálnici v úseku Příbram – Dobříš. Obce Dlouhá Lhota a Obořiště jsou obslouženy prodlouženou stávající linkou 317, která nabízí přímé spojení do Prahy také, ale časově delší cestou přes Mníšek pod Brdy. Umožněn bude však garantovaný přestup v Dobříši na rychlé linky 392 a 395. Výhodou bude rozšíření obsluhy těchto obcí na víkendy a to ve dvouhodinovém taktu, kdy dnes nejsou těmito obcemi vedeny prakticky žádné spoje.
Článek o úpravě linek 317, 318, 320 pro obecní web nebo zpravodaj
V rámci integrace Příbramska dochází k dílčím úpravám provozu linky 318. V období ranní špičky jsou navrženy drobné časové posuny spojů jedoucích na Smíchovské nádraží tak, aby lépe navazovaly v zastávce Jíloviště, Cukrák na linky 317 nebo 321. Díky této skutečnosti budou moci cestující jedoucí do oblasti Malé Chuchle, na Smíchovské nádraží a dále do centra Prahy využívat pro cesty z centra obce Jíloviště linku 318 s garantovaným přestupem na rychlejší linky 317 a 321. Obdobně budou moci cestující jedoucí z oblasti Mníšecka využívat přípoje na linku 318 a dostanou se tak do oblasti Zbraslavi.
Na linkách 317 a 321 došlo celotýdenně k posílení večerního provozu a 30 minutový souhrnný interval byl prodloužen ve směru z Prahy až do 22:30. V období odpolední přepravní špičky mezi 14:00 až 19:00 činí interval linek 317, 320 a 321 z Prahy souhrnně 15 minut. V období ranní přepravní špičky je nově rozsah 10 minutového intervalu prodloužen na období 5:40 až 8:00, který následně přechází v souhrnný 15 minutový interval do 9:30. Rozšíření ranního provozu reflektuje dlouhodobý trend pozdějšího dojíždění do Prahy oproti minulosti.
Na lince 320 došlo k přidání 3 nových ranních spojů směrem do Prahy a jednoho večerního z Prahy. Posílení provozu nabízí obyvatelům místní části Bučina obce Řitka možnost cestovat přímo na Smíchovské nádraží až do 9:21 (dnes jede poslední přímý spoj linky 320 v 8:06). Večer je zaveden nový spoj v 18:45 ze Smíchova.
Na lince 320 dochází nově k zavedení zastávek Klínec,Hl.sil. a Líšnice,Hl.sil. Díky tomu mohou obyvatelé dotčených obcí využít o 22 spojů denně více pro cesty do Prahy a Mníšku pod Brdy oproti dnešnímu stavu. Přidání zastávek navíc lépe rozloží obsazenost spojů jedoucích v trase Mníšek pod Brdy – Smíchovské nádraží.
Text na Facebook
Od 29. června začne jezdit v naší obci nová autobusová linka 392/ 393 / 395. Jde o linky Pražské integrované dopravy, které nahradí stávajících 12 linek, přičemž nedojde k omezení provozu, ale naopak k jeho prodloužení do pozdních večerních hodin (spoj od posledního metra). Největší změna je, že autobusy pojedou v pravidelných intervalech, u řidiče zaplatíte nejen drobnými, ale i bankovní kartou a platí zde jízdenky Pražské integrované dopravy. Řadě lidí to ušetří peníze, protože na jízdenku z autobusu budete moci dál přestoupit na MHD v Praze nebo jiné spoje PID, aniž byste si museli kupovat další lístek. Navíc senioři nad 70 let jezdí autobusy Pražské integrované dopravy zadarmo.
ceny jízdného a trasy

Autor: obec ©

Kontakty
Obec

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
Pičín 154
262 25

IČO: 00243035Úřední hodiny
pondělí a středa:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

318 611 142 - Obec Pičín, Obecní úřad pevná linka,
E-mail: obecpicin@picin.cz
ID datové schránky: xe2b49s
Bankovní spojení: ČS: 521709349/0800

737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta724 929 208 - Bc. Lenka Procházková, pověřenec pro ochranu osobních údajů, lenka.prochazkova@volny.cz

Virtuální prohlídka
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.picin.cz
© Obec Pičín
Právní doložka
Editace