Dobré ráno, je úterý 23.7.2024, 5:14. Dnes má svátek Libor, zítra Kristýna.
Detail

Oslovení občanů a návštěvníků Obce Pičín

2017-11-06 12:55:47 | obec ©

Vážení spoluobčané, návštěvníci, turisté, přátelé kostela Narození P. Marie v Pičíně a obdivovatelé kulturního dědictví v naší obci.

Chtěli bychom Vás informovat, že jsme USPĚLI se žádostí o finanční příspěvek na rekonstrukci střechy kostela v programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Ministerstva zemědělství ČR. Dotace bude poskytnuta ve výši 549 tis. Kč a pro spolufinancování potřebujeme zajistit dalších 235 tisíc Kč vlastních zdrojů. Spolek má zřízený u Komerční banky transparentní účet, na který je možno příspěvky vkládat. Několik prvních dárců už dokonce finanční dary poslalo a patří jim velké poděkování. Další peníze máme přislíbeny od sponzorů a částečně se bude podílet i obec. Nicméně bude potřeba opatřit ještě další prostředky, aby bylo možno akci úspěšně provést, profinancovat a zúřadovat.
Obracíme se tedy na Vás s prosbou o finanční příspěvek, který poslouží pro zajištění opravy střechy. Jako určitou protihodnotu Vám nabízíme možnost získat trvalé a viditelné spojení s touto dominantou Pičína a to tak, že se stanete „patronem“ jednoho nebo několika m2 střechy kostela. V kanceláři Obce v Pičíně bude uložen plánek střechy, rozdělený na jednotlivé díly a po složení příslušné částky si můžete vybrat, která část ponese Vaše jméno.
Cena „patronátu“ je stanovena na 1 000 Kč/m2.
V příštím roce se v naší obci uskuteční, u příležitosti 180. výročí otevření stávající budovy školy a 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, sjezd rodáků. Do té doby by měla být akce ukončena a myslím, že vedle dalších změn, které se v Pičíně za posledních deset let odehrály, bude i nová tvář kostela pro účastníky důkazem, že v Pičíně nespíme.
Za výbor spolku:
Václava Kupková, Josef Mezera, Josef Bedřich
Za Obec Pičín:
RNDr. Lenka Kupková, starostka
Pozn:
Spolek má transparentní účet, vedený u Komerční banky pod č.115-3891410217/0100. Na tomto účtu se budou shromažďovat finanční prostředky od dárců, které pak budou použity výhradně pro financování oprav nemovitých památek, především kostela. Dary je možno posílat na tento účet bezhotovostně (upřednostňujeme), lze využít i prostřednictví OÚ v Pičíně. Pokud chcete dar použít jako daňový výdaj, spolek samozřejmě vydá potvrzení. Transparentní účet slouží pro veřejnou kontrolu nakládání se získanými prostředky a návod pro přístup získáte na OÚ nebo na stránkách www.kb.cz/ v podsložce ostatní služby/transparentní účty.


oslovení občanů

Autor: obec ©

Kontakty
Obec

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
Pičín 154
262 25

IČO: 00243035Úřední hodiny
pondělí a středa:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

318 611 142 - Obec Pičín, Obecní úřad pevná linka,
E-mail: obecpicin@picin.cz
ID datové schránky: xe2b49s
Bankovní spojení: ČS: 521709349/0800

737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta

Virtuální prohlídka
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.picin.cz
© Obec Pičín
Právní doložka
Editace