Dobré dopoledne, je čtvrtek 23.5.2024, 9:16. Dnes má svátek Vladimír, zítra Jana.
Detail

Informace o platbách v roce 2024

2024-01-03 06:03:32 | obec ©

ÚHRADY PROVÁDĚJTE PŘEDNOSTNĚ PŘEVODEM NA ÚČET: 521709349/0800, VS je číslo popisné, do zprávy pro příjemce uvede plátce své jméno a účel platby NEBO KARTOU V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH V KANCELÁŘI OBCE PIČÍN od 8.1.2024. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 1000 Kč za poplatníka na rok. Stočné v roce 2024 je 1540 na osobu. Základní poplatek za 1. psa je 250 Kč, pro držitele nad 65 let 150 Kč, za každého dalšího psa 300 Kč.

POPLATEK ZA ODPAD
Poplatková povinnost občanů Pičína vyplývá z vyhlášky č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou schválilo Zastupitelstvo Obce Pičín dne 20.11.2023 s účinností od 1.1.2024. V souladu s touto vyhláškou je poplatníkem poplatku fyzická osoba přihlášená v obci
nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterénení přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. Sazba poplatku je pro rok 2024 stanovena na 1000 Kč na poplatníka. Částka 1 000 Kč je poplatek a musí být uhrazena do konce března 2024.
STOČNÉ
Zastupitelstvo Obce Pičín schválilo dne 20. 11.2023 cenu pro stočné na základě kalkulace pro rok 2024 ve výši 1540 Kč včetně DPH na osobu na rok.
U rekreačních chat a chalup se spotřeba počítá s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Právnickým osobám bude na konci roku vystavena za stočné faktura.
POPLATEK ZE PSŮ Od 1.1.2020 platí Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. Je zveřejněna na webových stránkách Obce Pičín. Sazba poplatku za kalendářní rok je: za jednoho psa 250 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.Autor: obec ©

Kontakty
Obec

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
Pičín 154
262 25

IČO: 00243035Úřední hodiny
pondělí a středa:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

318 611 142 - Obec Pičín, Obecní úřad pevná linka,
E-mail: obecpicin@picin.cz
ID datové schránky: xe2b49s
Bankovní spojení: ČS: 521709349/0800

737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta

Virtuální prohlídka
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.picin.cz
© Obec Pičín
Právní doložka
Editace