Dobré odpoledne, je sobota 16.1.2021, 17:05. Dnes má svátek Ctirad, zítra Drahoslav.
Detail

Vybudování rezervního zdroje podzemní vody a zajištění pitné vody pro Obec Pičín

2020-09-28 15:33:46 | obec©

Vážení spoluobčané, na základě Vašich častých dotazů zveřejňuji informace o dosud realizovaných opatřeních a dalším postupu ve věci zásobování obyvatel obce Pičín pitnou vodou. V rámci projektu Zajištění centrálního zdroje podzemní vody pro zásobování obyvatel v obci Pičín (pitná voda) Obec Pičín v letošním roce realizovala zkušební vrty, z nichž jeden u rybníka Draha byl vyhodnocen jako možný pro zásobování obyvatel po vybudování úpravny. TENTO PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN Z NÁRODNÍHO DOTAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A Z ROZPOČTU OBCE PIČÍN.

V návaznosti na dokončení tohoto vrtu bylo zadáno zpracování studie, která by měla navrhnout, jaké možnosti by přicházely v úvahu pro centrální zásobování pitnou vodou a ve vztahu k vystrojenému vrtu. Součástí této studie je i předpokládaný odhadovaný rozpočet akce. Podle toho navrhneme varianty dalšího postupu.
Původní záměr byl vybudovat nejprve odběrné místo pro rezervní zásobování obyvatel pitnou vodou pro případ, že by někomu došla voda ve studni. K tomuto odběrnému místu by musela být vybudovaná úpravna a bylo by potřeba, aby odběr byl pravidelný, což zřejmě nebude jednoduché zajistit. Další možností je budovat vodovod postupně po kratších etapách.
Vybudování vodovodu pro celou obec s úpravnou je velice nákladná akce. Obec ještě nedoplatila úvěr, který si vzala na vybudování kanalizace, na kterou dostala dotaci, ale musela se podílet finančně i ze svých prostředků. Po dobudování poskytovatel dotace kontroloval, zda se na splaškovou kanalizaci připojilo dostatečné množství občanů. Protože pro ty, kdo by se na splaškovou kanalizaci nepřipojil, by vznikla povinnost dokládat, jak splašky likviduje, a hrozily by sankce, většina se připojila.
Stejné podmínky by byly i pokud bychom žádali o dotaci na vodovod. Ale v tomto případě by už motivace občanů nemusela být tak velká. V dnešní době je již procentuální spoluúčast obce mnohem vyšší, než tomu bylo dříve. I na spoluúčast, pokud bychom měli přislíbenou dotaci, by si Obec musela vzít další úvěr. A především by musela mít závazně potvrzené, že se připojí dostatečný počet občanů. Pokud by se nepřipojilo dostatečné množství občanů, hrozily by obci sankce za nedodržení podmínek a zadlužení. Proto je teď velmi málo obcí, které se do toho pouští, pokud nemají jistotu, že se lidé připojí.
Pokud bychom budovali z vlastních prostředků a vzali si na vybudování úvěr, který by se dlouhodobě splácel, hrozí další riziko - to by mohlo nastat i v prvním případě: Většina občanů, kteří měli problém s vodou, si již vybudovala novou hlubší studnu. Naše legislativa toto nijak nereguluje. Odběr vody ze studní není zpoplatněn. Anketa, která proběhla v loňském roce, neprokázala, že by o připojení měl zájem dostatečný počet občanů. Proto je otázka, zda tito občané, kteří původně zájem o připojení měli, by ho měli i teď, když už svou situaci vyřešili. Voda z obecního vodovodu se platí podle skutečného odběru, do kalkulace ceny se započítávají provozní náklady, které při malém odběru rostou ve vztahu k jednotlivým odběratelům. Pokud bude odběr malý, cena za vodu bude vysoká.
Obec zároveň jedná o možnosti připojení na některý dálkový přivaděč. Zpracovává se studie, a obec do studie vložila své požadavky.
Obec podniká kroky k tomu, aby se cesta k budování vodovodu otevřela. Připravuje projekt a shromažďuje podklady pro to, aby, pokud nastane vhodná příležitost, se k budování mohlo přistoupit. Zároveň je třeba stále myslet na to, aby se obec nedostala vlivem chybného rozhodnutí do dluhů, jak to vidíme v některých jiných obcích. Pokud by například došlo ke zpoplatnění odběru z vlastních studní, jako je tomu v zahraničí, občané by se pak určitě raději napojili na obecní vodovod.Problém vidím i v tom, že současná legislativa neumožňuje zásobovat obyvatele jen užitkovou vodou. Takové řešení by bylo jednodušší i cenově příznivější, ale bohužel není možné. Centrálně rozvádět lze jen pitnou vodu.
Je třeba všechny možnosti a varianty zvážit. Je to problém, na který se soustavně zaměřuji a ráda bych ho vyřešila. Na hledání vhodné varianty pro naší obec a pro její finance stále spolu se zastupiteli pracujeme. Je to běh na velmi dlouhou vzdálenost a určitě situace nebude vyřešena v nejbližších letech, i když bych o to sama moc stála.
Prvním krokem je vystrojení vrtu, který se letos vybudoval a v nejbližší době se bude kolaudovat.
Vaše starostka
Autor: obec©

Kontakty
Obec

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
Pičín 154
262 25

IČO: 00243035Úřední hodiny
pondělí a středa:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

318 611 142 - Obec Pičín, Obecní úřad pevná linka,
E-mail: obecpicin@picin.cz
ID datové schránky: xe2b49s
Bankovní spojení: ČS: 521709349/0800

737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta724 929 208 - Bc. Lenka Procházková, pověřenec pro ochranu osobních údajů, lenka.prochazkova@volny.cz

Virtuální prohlídka
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.picin.cz
© Obec Pičín
Právní doložka
Editace