Dobré ráno, je pátek 24.5.2019, 8:54. Dnes má svátek Vladimír, zítra Jana.
Detail

18.8.2018 SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL PIČÍNA A OSLAVY 110. VÝROČÍ SDH PIČÍN A 180. VÝROČÍ ŠKOLY

2018-08-23 07:28:09 | obec ©

Krásný slunečný den provázel oslavy 110. výročí SDH, 180. výročí založení školy a sjezd rodáků.

Ráno v 9.30 se sešla většina účastníků před restaurací. Odtud šel průvod za doprovodu hudby v podání hudebníků pod vedením Karla Čiháka k pomníku padlých v první světové válce před školou, kde byl položen věnec. Průvod dále pokračoval k hasičské zbrojnici, kde proběhlo svěcení hasičské a nové stavby technického zázemí. Od 11 hodin byla mše v kostele.
Všichni se pak přesunuli k hospodě. V sále restaurace od 12 hodin probíhala schůze SDH Pičín. Schůze se kromě členů SDH Pičín zúčastnili zástupci okolních sborů a další pozvaní hosté. V průběhu schůze bylo třem členům SDH uděleno čestné uznání Okresního sdružení Příbram, deseti členům byla udělena medaile za příkladnou práci, dvěma členům medaile za zásluhy, jednomu členu medaile svatého Floriána, čtyři členové obdrželi záslužnou medaili Okresního sdružení Příbram. SDH Pičín obdrželo medaili za mimořádné zásluhy, které uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Medalie předával Bc. Václav Jankovský, starosta Okresního sdružení a náměstek krajského sdružení. Dva členové SDH obdrželi z rukou starosty SDH Pičín Stanislava Vokurky čestné uznání základní organizace Pičín. Na schůzi byli přijati tři noví členové SDH Pičín. Ostatní mezitím navštívili školu, kde byla připravena také výstava, a kde si všichni mohli prohlédnout nově opravená sociální zařízení, která svítila novotou a zářila jasnými barvami.
Od 13 hodin proběhla beseda se starostkou. Starostka uvítala rodáky a obyvatele nejstarších domů v obci a krátce shrnula, co se vše v obci vybudovalo od minulého sjezdu rodáků. Od 14 hodin se promítal dokument o Pičíně, časosběrný dokument, který zachycuje akce, které se v Pičíně udály v průběhu let 2016 a 2017. Dokument vzbudil velký zájem návštěvníků.
V 16 hodin děti z přípravky SDH Podlesí předvedly krátké vystoupení, ukázaly zásah hasičů při dopravní nehodě a požáru. Vystoupení s nadšením sledovali přítomní diváci a malé hasiče odměnili potleskem.
Následovalo vystoupení žen z místní organizace Červeného kříže, které pod vedením Lenky Brettlové nacvičily Českou besedu. Sál byl zaplněn k prasknutí a podle nadšeného potlesku se vystoupení líbilo.
Venku odpoledne k tanci a poslechu vyhrávala živá hudba pod vedením Karla Čiháka a Pavla Růžičky.
Hosté si v průběhu celého dne mohli prohlédnout nástěnky s dobovými fotografiemi, které poskytli občané Pičína ze svých soukromých archivů. Jedna krásná expozice byla připravena z podkladů, které připravil pan Jaroslav Kuba z Lešetic, který při zkoumání vlastního rodokmenu narazil na spojitost své rodiny a vazby na Pičín. Připravil srovnání dobových fotografií a dnešního stavu některých míst v Pičíně, nechal návštěvníky nahlédnout do rodokmenu své rodiny, ve kterém jsou zachyceny vazby na Pičín. Rodokmeny předků připravil na plakátky, které byly rozvěšeny na veřejném prostranství. Ještě jednou i takto panu Jaroslavu Kubovi děkujeme a těšíme se, že naše spolupráce při pátrání v historii bude pokračovat.
Večer se před restaurací konala zábava s hudbou. Na jejím začátku proběhlo ještě jednou v sále restaurace vystoupení žen Červeného kříže Česká beseda, které se opět setkalo s bouřlivým ohlasem.
Zábava venku pak pokračovala až do ranních hodin.


foto

Fotogalerie: OSLAVY 110. VÝROČÍ SDH PIČÍN, 180. VÝROČÍ ŠKOLY A SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL PIČÍNA
FOTO ZDEŇKA KOKŠTEINOVÁ, MIROSLAV MARŠÁLEK, IVETA ŘEHKOVÁ
Autor: obec ©
Kontakty
Obec

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
čp. 154
262 25

318 611 142 - Obecní úřad, pevná linka
737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta
602 794 680 - Ing. Jaroslav Skála, pověřenec pro ochranu osobních údajů, rustico@volny.cz

E-mail:
obecpicin@picin.cz

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 -12.00 13.00 – 18.00
Středa 8.00 -12.00 13.00 – 18.00

ID datové schránky: xe2b49s

IČO: 00243035
Bankovní spojení: ČS: 521709349/0800

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.picin.cz
© Obec Pičín
Právní doložka
Editace